Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

’T Alpaca Zicht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

’T Alpaca Zicht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw adres

Waarom ’T Alpaca Zicht gegevens nodig heeft

’T Alpaca Zicht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ’T Alpaca Zicht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u overeengekomen doelen.

Hoe lang ’T Alpaca Zicht gegevens bewaart

’T Alpaca Zicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

’T Alpaca Zicht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van ’T Alpaca Zicht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ’T Alpaca Zicht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hetalpacazicht@hotmail.com  ’T Alpaca Zicht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

’T Alpaca Zicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ’T Alpaca Zicht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ’T Alpaca Zicht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ’T Alpaca Zicht op via hetalpacazicht@hotmail.com. www.hetalpacazicht.be is een website van ’T Alpaca Zicht

’T Alpaca Zicht is als volgt te bereiken:

  • Adres: Onkerzelestraat 63. 9500 Onkerzele
  • Ondernemingsnummer: 0833719156
  • Telefoon: 0499/70.02.59
  • E-mailadres: hetalapcazicht@hotmail.com

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).